Diagnosi del Pla Local de Joventut de Viladecavalls 2012-2016

Elaboració d’una diagnosi participativa per conèixer la situació dels joves del municipi. L’execució d’aquest estudi perseguia la voluntat d’esdevenir la base sobre la qual es redactés el nou Pla de Joventut.

Desplaça cap amunt