Pla Local de Joventut de Viladecavalls 2014-2018

El Pla de Joventut requereix l’anàlisi estratègica de la situació de la joventut en el municipi de Viladecavalls, i definir les estratègies de futur per a corregir els desequilibris detectats, i alhora impulsar les actuacions de promoció de la joventut en els diferents àmbits estudiats. Aquest és l’objecte del document que teniu a les mans.

Desplaça cap amunt