Discriminació i radicalització a Hospitalet de Llobregat

Estudi per detectar on es localitzen els casos de discriminació i comportaments intolerants i/o extremistes així com els actors que es veuen afectats.

Desplaça cap amunt