Diagnosi pla de joventut de Sant Quirze del Vallès

Sant Quirze del Vallès compta amb un Pla Local de Joventut que ha guiat les polítiques
públiques en aquest àmbit en els ultims anys (2017-2020). A punt de quedar finalitzada la
seva vigència, durant el 2020 es decidieix encetar el procés d’actualització d’aquesta eina
demanant a Diputació de Barcelona un dels serveis del seu catàleg: realització d’una
diagnosis per a fer un alt en el camí i entrar en procés de reflexió, revisant la seva política de
joventut.

Desplaça cap amunt